Waltz: základní popis

Waltz je tanec ve tříčtvrtečním taktu.  Patří mezi klasické tance, stejně jako valčík, slowfox, tango a quickstep.

Držení je klasické, mužova levá ruka drží pravou ruku ženy, zatímco jeho pravá ruka se ženy dotýká na její levé lopatce.

Tempo je 28-34 bpm, tedy cca poloviční oproti valčíku.

Hlavní rozdíl oproti valčíku spočívá v tom, že waltz je tanec pochodového typu, kežto valčík je typu kolového.

Základním pohybem ve waltzu je tzv. uzavřená změna  – používá se také označení “trojkrok” (viz Kroky)

V amerických zrojích se bohužel náš waltz a vídeňský valčík ne vždy správně nerozlišuje.

Pokud je dodržena standartní konvence, je český waltz ozačován jako slow waltz nebo english waltz, také někdy jako Boston waltz . Naproti tomu valčík bývá označován prostě waltz nebo viennese waltz.