Waltz: základní kroky


Krok je podobný valčíku ale je v něm méně rotací, kdy v jednom taktu jsou rotace pouze o čtvrt otáčky

Základní krok  – z pohledu muže :

vpřed (P) – vlevo (L) s rotací  – přinožit (P)

vzad(L) – vpravo (P)  s rotací- přinožit(L)

z pohledu ženy:

vpřed (P) – vlevo (L) s rotací  – přinožit(P)

vzad(L) – vpravo (P)  s rotací- přinožit(L)

Základní krok se tancuje do čtverce, kdy po čtyřech taktech (a čtyřech rotacích) se pár vrátí na výchozí pozici.

Chodidla kloužou po parketu. V základním provedení vychází pár delším krokem v 1. době z uvolněných kolen do zdvihu na vysoké pološpičky mezi 2. a 3. dobou a zase se vrací zpět do snížení. Čím většího snižování je dosaženo, tím většího pohybu se docílí.

Pokročilí přidávají další variace rotace, až se celkový projev začíná blížit valčíku (ovšem v pomalejším tempu)

ve virtuální taneční škole se můžete přiučit více kroků