Waltz: variace

základní krok, tzv. uzavřenou změnu si nastudujte zde

dále přidáváme (vysvětlení přidám později):

 

otáčky vpravo, otáčky vlevo

spinová otáčka

dvojitá spina, dvojspina

přeměna (chasse)

impetas

křížení

zášvih (whisk)

kroky zády do směru

změna s výdrží  (hesitation )

telemark

vznosná korta – Hover Corté