Waltz: historie

Předchůdce dnešního waltzu se objevil počátkem 19. století v mnohých oblastech Německa a Rakouska.  V té době již byl nejen v těchto zemích starý dobrý valčík velmi populární.  Jedna z variant nového tance pocházela z města Laendl ob der Enns (Rakousku) a zůstala známa pod zkráceným jménem laendler. Původně se tančila v těžkých botách a obsahovala folklorní prvky jako skoky, kleky, tleskání a podtáčky.

V období 1. světové války se severní Americe (USA) odvodil od valčíku, jež byl tehdy již vyšlý z módy, tanec zvaný Boston. Jeho tempo bylo pomalejší, základní držení zůstalo, ale bylo doplněno novými figurami. Vznikl v době, kdy obyčejní lidé tancovali quickstep, charlston a boogie, jako prostředek identifikace a vyčlenění bohatších sociálních vrstev vůči “normálním” lidem.

Po importu do Evropy byl tento tanec zkombinován s laendlerem a tak vzikl waltz, jak jej známe dnes.