Waltz: základní kroky


Krok je podobný valčíku ale je v něm méně rotací, kdy v jednom taktu jsou rotace pouze o čtvrt otáčky

Základní krok  – z pohledu muže :

vpřed (P) – vlevo (L) s rotací  – přinožit (P)

vzad(L) – vpravo (P)  s rotací- přinožit(L)

z pohledu ženy:

vpřed (P) – vlevo (L) s rotací  – přinožit(P)

vzad(L) – vpravo (P)  s rotací- přinožit(L)

Základní krok se tancuje do čtverce, kdy po čtyřech taktech (a čtyřech rotacích) se pár vrátí na výchozí pozici.

Chodidla kloužou po parketu. V základním provedení vychází pár delším krokem v 1. době z uvolněných kolen do zdvihu na vysoké pološpičky mezi 2. a 3. dobou a zase se vrací zpět do snížení. Čím většího snižování je dosaženo, tím většího pohybu se docílí.

Pokročilí přidávají další variace rotace, až se celkový projev začíná blížit valčíku (ovšem v pomalejším tempu)

ve virtuální taneční škole se můžete přiučit více kroků

Waltz: základní popis

Waltz je tanec ve tříčtvrtečním taktu.  Patří mezi klasické tance, stejně jako valčík, slowfox, tango a quickstep.

Držení je klasické, mužova levá ruka drží pravou ruku ženy, zatímco jeho pravá ruka se ženy dotýká na její levé lopatce.

Tempo je 28-34 bpm, tedy cca poloviční oproti valčíku.

Hlavní rozdíl oproti valčíku spočívá v tom, že waltz je tanec pochodového typu, kežto valčík je typu kolového.

Základním pohybem ve waltzu je tzv. uzavřená změna  – používá se také označení “trojkrok” (viz Kroky)

V amerických zrojích se bohužel náš waltz a vídeňský valčík ne vždy správně nerozlišuje.

Pokud je dodržena standartní konvence, je český waltz ozačován jako slow waltz nebo english waltz, také někdy jako Boston waltz . Naproti tomu valčík bývá označován prostě waltz nebo viennese waltz.